Penkkipunnerrus – Tekniikka, lihakset & ohjelma

penkkipunnerrus

Penkkipunnerrus on yksi suosituimmista voimaharjoittelun muodoista, joka keskittyy erityisesti ylävartalon lihasten vahvistamiseen. 

Olemme koonneet tähän artikkeliin kattavan yleiskatsauksen penkkipunnerruksen tekniikasta ja siitä, mitkä lihakset saavat liikkeestä eniten hyötyä.

Olitpa vasta-alkaja tai kokenut voimaharjoittelija, löydät tästä arvokasta tietoa ja vinkkejä penkkipunnerruksen suorittamisesta, oikeaoppisesta tekniikasta ja siitä, miten voit tehostaa harjoittelua ja saavuttaa haluamasi tulokset.

Mikä penkkipunnerrus on?

Penkkipunnerrus on harjoitus, jossa maataan selällään penkillä ja työnnetään tanko suorille käsille rinnan yläpuolelle ja lasketaan jälleen alas rinnan tasolle. Liikettä toistetaan sopivissa sarjoissa, sopivilla painoilla.

Penkkipunnerrus tarjoaa monia etuja, kuten rintalihasten, olkapäiden ja ojentajien kehittämisen sekä voimantuoton lisääntymisen erityisesti ylävartalossa. Se on myös suosittu kilpailulaji voimailupiireissä ja painonnostossa.

Penkkipunnerrus lihakset

penkkipunnerrus-lihaksetPenkkipunnerrus on erinomainen harjoitus monien lihasten vahvistamiseen ja kehittämiseen. Vaikka sen pääpaino on rintalihaksissa (pectoralis major), se vaikuttaa myös muihin tärkeisiin lihasryhmiin, jotka osallistuvat liikkeeseen ja tarjoavat vakautta ja voimaa.

Rintalihakset ovat penkkipunnerruksen keskeisimmät lihakset. Pääasiassa rintalihaksen keskiosa on aktiivisesti mukana liikkeessä. Tämä lihasryhmä vastaa pääosin tangon työntämisestä ylöspäin. Rintalihakset ovat tärkeitä monissa päivittäisissä toiminnoissa, kuten työntämisessä, nostamisessa ja heittämisessä.

Penkkipunnerrus vaikuttaa myös etuolkapäihin (anterior deltoids). Nämä lihakset sijaitsevat olkapään etuosassa ja auttavat nostamaan tankoa ylöspäin. Vahvat etuolkapäät parantavat olkapään vakautta ja auttavat sinua hallitsemaan tankoa paremmin. Ne myös tukevat muita ylävartalon liikkeitä, kuten pystypunnerrusta ja leuanvetoja.

Ojentajiin (triceps brachii) kohdistuu myös merkittävää kuormitusta penkkipunnerruksen aikana. Ojentajat sijaitsevat käden takaosassa ja vastaavat suurimmasta osasta kyynärvarren ojennusta. Kun työnnät tankoa ylöspäin penkkipunnerruksessa, tricepseihin kohdistuu suuri rasitus, mikä auttaa vahvistamaan ja kehittämään näitä lihaksia.

Hauiksiin (biceps brachii) kohdistuu myös merkittävää aktivaatiota penkkipunnerruksen aikana. Vaikka hauikset eivät ole liikkeen pääasiallisia voimantuottajia, ne toimivat avustavina lihaksina pitäen kyynärpäät vakaina ja auttaen hallitsemaan tangon liikettä. Vahvat hauikset auttavat ylläpitämään tasapainoa ja tuottamaan lisävoimaa.

Yläselkälihakset (upper back) osallistuvat myös penkkipunnerrukseen tarjoamalla vakautta ja tukemalla hyvää ryhtiä. Näitä lihaksia ovat muun muassa lavanvetäjälihas (rhomboids), leveä selkälihas (latissimus dorsi) ja pystysuora selkälihas (trapezius). Oikea lapojen asento ja hyvä selän tuki ovat tärkeitä, jotta voit pitää tankoa hallitusti.

Vaikka penkkipunnerrus on pääasiassa ylävartalon liike, se vaikuttaa myös alavartalon lihaksiin. Jalkojen ja lantion vakaa asento penkkipunnerruksen aikana on tärkeä tekijä suorituksen onnistumisessa. Jalkojen oikea asento ja jalkalihasten aktivaatio tarjoavat vakautta ja voimaa, jota tarvitaan tangon hallintaan.

Kuten edellä olevasta voimme havaita, penkkipunnerrus on todella monipuolinen harjoitus, joka kehittää useita lihasryhmiä samanaikaisesti. Se ei ainoastaan vahvista ja kasvata rintalihaksia, vaan myös aktivoi etuolkapäitä, tricepsejä, hauiksia, yläselkää ja alavartalon lihaksia.

Tasapainoinen ja oikeaoppinen penkkipunnerrustekniikka varmistaa optimaalisen lihasten aktivoinnin ja suorituksen tehokkuuden.

Penkkipunnerrus tekniikka

Seuraavassa osiossa käymme läpi penkkipunnerruksen tärkeimmän osa eli tekniikan. Tekniikkaan kuuluu monta eri vaihetta. 

Jotta punneruksesi olisi mahdollisimman tehokas ja turvallinen ota nämä kaikki haltuun.

1. Alkuasento penkkipunnerruksessa

Kun asetut penkille, varmista, että hartiasi ovat tukevasti penkillä ja selkäsi on tasaisesti painettuna vasten penkin pintaa.

Jalkojen rooli penkkipunnerruksessa on tarjota lisätukea ja vakautta, jotta voit keskittyä enemmän ylävartalon työskentelyyn ja välttää mahdollisia liikkumisia tai keinumista.

Monet suosittelevat pitämään jalkapohjat tukevasti lattiaa vasten ja polvet noin 90 asteen kulmassa. Tämä auttaa luomaan vakaan pohjan, josta saat voimaa työntöön.

2. Selkä ja lapaluut penkkipunnerruksessa

Oikea selän ja lapaluiden asento on tärkeä osa penkkipunnerruksen tekniikkaa. Kun asetut penkille, varmista, että lapaluusi ovat aktiivisesti mukana suorituksessa. Vedä lapaluita hieman yhteen ja alaspäin, mikä auttaa luomaan vakaan tukipisteen rintalihasten liikkeelle. Tämä parantaa myös olkapäiden ja rintakehän liikkuvuutta penkkipunnerruksen aikana.

Huolehdi siitä, että selkäsi pysyy tasaisena ja hyvin tuettuna penkillä koko suorituksen ajan, välttäen selän notkistamista tai pyöristämistä.

3. Ote tangosta

Oikea oteleveys ja ote vaikuttavat suoraan penkkipunnerruksen suoritukseen ja turvallisuuteen. Oteleveyden tulisi olla sellainen, että tanko tuntuu tukevalta ja hallittavalta.

Yleensä oteleveys on hieman leveämpi kuin hartiat, mutta jokaisen yksilön optimaalinen oteleveys voi vaihdella hieman. Kokeile eri oteleveyksiä ja löydä itsellesi sopiva.

Ote voi olla joko peukalo tangon ympärillä tai peukalo tangon alapuolelta, riippuen omasta mieltymyksestäsi ja mukavuudestasi.

Varmista, että ote on tukeva

4. Hengitystekniikka penkkipunnerruksessa

Hengitystekniikalla on tärkeä rooli penkkipunnerruksen suorituksessa. Oikea hengitystekniikka auttaa ylläpitämään voimaa ja kontrollia liikkeen aikana.

Ennen toiston aloittamista hengitä syvään, ja pidätä hengitystä hetken aikaa, jotta voit luoda vakaan tukipisteen ja jäntevyyden keskivartaloon. Puhalla ilma ulos, kun työnnät tankoa ylös, ja pidätä jälleen hengitystä hetki. 

Tämä auttaa ylläpitämään lihasjännitystä ja vakaata asentoa. Kun lasket tankoa alaspäin, hengitä rauhallisesti sisään.

5. Tangon nostovaihe

Tangon nostovaiheessa on tärkeää keskittyä oikeaan tekniikkaan ja voiman käyttöön. Aloita hitaasti ja hallitusti työntämällä tankoa ylöspäin suorilla käsillä. 

Keskity pitämään kyynärpääsi lähellä vartaloa ja ojenna käsivarret suoriksi, kun tanko on ylhäällä. 

Varmista, että liike tulee pääasiassa rintalihaksista, olkapäistä ja ojentajista, eikä hartioista tai selästä. Pyri tekemään nosto symmetrisesti ja tasapainoisesti molemmilla käsillä.

6. Oikeaoppinen tangon laskeminen

Tangon laskuvaiheessa on tärkeää kontrolloida liikettä ja laskea tanko hitaasti ja hallitusti rinnan tasolle. Vältä nopeita tai äkillisiä liikkeitä. 

Laske tanko alas rintalihasten voimalla ja pidä kyynärpääsi hallitusti lähellä vartaloa. Tämä auttaa pitämään liikkeen hallinnassa ja minimoi mahdolliset loukkaantumisriskit. 

Huolehdi siitä, että selkäsi pysyy tukevasti painettuna penkin pintaa vasten koko liikkeen ajan.

Mitkä ovat yleisimmät virheet penkkipunnerruksessa?

Vaikka penkkipunnerrus on kohtalaisen helppo harjoitus, siinä voi tapahtua virheitä, jotka voivat rajoittaa tuloksia ja aiheuttaa loukkaantumisriskin. 

On tärkeää tunnistaa ja välttää virheet penkkipunnerruksen suorittamisessa. Seuraavassa on joitakin yleisimpiä virheitä ja miten voit korjata ne:

  • Huono lapojen asento: Lapojen tulisi olla tiiviisti penkillä ja ne tulisi vetää taaksepäin ja yhteen ennen liikkeen aloittamista. Yleinen virhe on antaa lapaluiden levitä ja roikkua penkin reunan yli. Tämä voi aiheuttaa epävakautta ja heikentää voimansiirtoa. Kiinnitä huomiota lapojen asentoon ja aktivoi selkälihakset pitämään ne tiiviisti yhdessä.
  • Liian suuri otteen leveys: Liian leveä oteleveys voi aiheuttaa epästabiilisuutta ja heikentää voimansiirtoa rintalihaksista. Liian kapea otteen leveys puolestaan voi asettaa suuremman paineen olkapäille. Valitse oteleveys, joka on hieman leveämpi kuin olkapäidesi leveys, jotta saat parhaan voimansiirron ja vakauden. Kokeile eri oteleveyksiä ja löydä se, joka tuntuu sinulle mukavimmalta ja antaa parhaan suorituskyvyn.
  • Epävakaa jalkojen asento: Jalkojen rooli penkkipunnerruksessa on tarjota vakautta ja voimaa suorituksen aikana. Yleinen virhe on pitää jalat liian leveällä tai sijoittaa ne epävakaisesti. Varmista, että jalat ovat tukevasti maassa ja sopivassa leveydessä. Paina kantapäät tiukasti alustaa vasten ja pidä jalkalihakset aktiivisina. Tämä auttaa sinua ylläpitämään tasapainoa ja voimansiirtoa liikkeen aikana.
  • Epästabiili tangon laskeminen: Laskuvaiheessa tangon hallitsematon laskeminen voi aiheuttaa liiallista painetta nivelelle ja loukkaantumisriskin. Vältä tangon nopeaa putoamista rintakehän ja hallitse laskua. Laske tankoa kontrolloidusti ja tarkkaile lihasten jännitystä koko liikkeen ajan. Tämä auttaa sinua välttämään vammoja ja tekee harjoituksesta tehokkaamman.
  • Ylösnousun ja laskun epätasapaino: Penkkipunnerruksen suorittamisessa tulisi olla tasapaino ylösnousun ja laskun välillä. Monilla ihmisillä on taipumus keskittyä enemmän ylösnostamiseen ja unohtaa hallittu lasku. Tasapainota liike keskittymällä yhtä paljon niin nostoon kuin laskuun. Hallitse molempia vaiheita ja pidä lihakset aktiivisina koko liikkeen ajan.

Ymmärtämällä ja korjaamalla nämä yleisimmät virheet penkkipunnerruksen suorittamisessa voit parantaa suoritustasi ja vähentää loukkaantumisriskiä. 

Kiinnitä huomiota oikeaan tekniikkaan, keskity lihasten aktivaatioon ja harjoittele hallittua ja tasapainoista liikerataa. 

Muista myös kuunnella kehoasi ja tehdä tarvittavia muutoksia tekniikkaan, painoihin ja harjoitteluun omien tarpeidesi mukaan.

Oikeiden painojen valitseminen

Painot ovat olennainen osa penkkipunnerrusharjoittelua ja auttavat kehittämään voimaa ja lihaskuntoa entistäkin tehokkaammin. Valitessa painoja penkkipunnerrukseen on tärkeää ottaa huomioon omat tavoitteet, kuntotaso ja kyky suorittaa liike oikealla tekniikalla.

Painojen valinta riippuu henkilökohtaisista tavoitteista. Aloittelijoille suositellaan yleensä aloittamaan kevyemmistä painoista ja keskittymään tekniikan oppimiseen ja lihasmuistin kehittämiseen. Vähitellen painoja voi lisätä, kun voimataso ja lihasvoima kasvavat.

Älä siis aloittelijana laita tankoon maksimipainojasi. Tekniikan harjoittelu ja löytäminen on tärkeämpää, kuin suuret painot.

Kokeneemmille harjoittelijoille, jotka pyrkivät kehittämään voimaa ja lihasmassaa, raskaampien painojen käyttö voi olla hyödyllistä. On kuitenkin tärkeää edetä painojen lisäämisessä maltillisesti ja varmistaa, että tekniikka säilyy oikeana. 

Turvallisuus on aina etusijalla, joten älä ota liian suuria painoja, joita et pysty hallitsemaan tai jotka aiheuttavat liiallista kuormitusta nivelille ja lihaksille.

Penkkipunnerrus varusteet

parhaat-treenivarusteetPenkkipunnerrusta harjoittaessa voit hyötyä erilaisista varusteista, jotka parantavat suoritusta ja turvallisuutta. Esimerkiksi rannesiteet tuovat tukea ja vakautta ranteille ja auttavat välttämään mahdollisia loukkaantumisriskejä etenkin raskailla painoilla.

Myös kenkiin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä hyvin istuvat ja tukevat kengät auttavat ylläpitämään tasapainoa ja vakautta liikkeen aikana.

Painonnostovyö sopii myös joillekkin penkkaajille. Se auttaa pitämään keskivartalon tiukempana ja vakauttamaan punnertamisasentoa.

Hyvä penkkipunnerrus ohjelma

Tässä on esimerkki täydellisestä penkkipunnerrusharjoitusohjelmasta, joka sisältää eri liikkeet, sarjat ja toistot:

Lämmittely

Kehon lämmittely yleisillä venytyksillä ja kevyillä aerobisilla harjoituksilla, esimerkiksi juoksumatolla tai kuntopyörällä. Keskity erityisesti ylävartalon lihasten lämmittelyyn, kuten olkapäät, rintalihakset ja ojentajat.

Penkkipunnerrus

  • Aloita tekemällä 1-2 lämmittelysarjaa kevyillä painoilla, noin 50-60% maksimista.
  • Suorita 3-4 työsarjaa penkkipunnerrusta.
  • Sarjojen määrä riippuu tavoitteistasi ja kuntotasostasi. Aloittelijat voivat aloittaa kolmesta sarjasta ja edistyneemmät voivat tehdä 4-5 sarjaa.
  • Toistojen määrä voi vaihdella, mutta yleinen suositus on tehdä 6-12 toistoa per sarja.
  • Valitse painot, jotka ovat riittävän haastavia, mutta sallivat oikean tekniikan säilymisen.

Lisäliikkeet

Voit lisätä treeniin sarjan hauiskääntöjä, pystypunnerruksia, rintalihasliikkeitä käsipainoilla tai tricepsien harjoituksia.

Suorita 2-3 lisäliikettä, tee 3-4 sarjaa per liike ja 8-12 toistoa per sarja.

Loppuverryttely

Viimeistele harjoitus venyttelyllä, joka keskittyy erityisesti eniten käytettyjen lihasten palauttamiseen ja jännityksen lieventämiseen.

On tärkeää muistaa, että tämä on vain yksi esimerkki penkkipunnerrusharjoitusohjelmasta, ja se voidaan mukauttaa yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. 

Aloittelijat voivat aloittaa kevyemmistä painoista ja vähemmällä toistomäärällä, kun taas kokeneemmat harjoittelijat voivat käyttää raskaampia painoja ja tehdä enemmän sarjoja. On myös tärkeää pitää harjoitusohjelma monipuolisena ja vaihdella liikkeitä aika ajoin.

👉 Yhteenveto penkkipunnerruksesta

Penkkipunnerrus on erinomainen harjoitus, joka tarjoaa monia etuja ylävartalon voiman ja lihaskunnon kehittämisessä. Oikea tekniikka ja huolellinen suoritus ovat avainasemassa, jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn ja vähennät loukkaantumisriskiä. 

Tässä artikkelissa olemme käsitelleet tärkeitä näkökohtia penkkipunnerruksen tekniikasta, lihaksista, varusteista ja yleisistä huomioista harjoitteluun liittyen.

On tärkeää aloittaa aina perusteellisella lämmittelyllä. Lämmittely valmistelee kehon liikkeeseen, lisää verenkiertoa lihaksiin ja vähentää loukkaantumisriskiä. Muista myös kuunnella kehoasi ja antaa sille riittävästi lepoa ja palautumisaikaa harjoitusten sekä toistojen välillä.

Kun suoritat penkkipunnerrusta, keskity oikeaan tekniikkaan ja varmista, että kaikki lihakset ovat aktiivisesti mukana liikkeessä. Hyvä lapojen asento, oikea oteleveys ja hengitystekniikka ovat avainasemassa suorituksen onnistumisessa. Kehitä voimaa ja lihaskestävyyttä vähitellen, lisäämällä kuormaa ja toistojen määrää asteittain.

Huolehdi myös asianmukaisista varusteista, kuten hyvistä kengistä ja tarvittaessa rannesiteistä, jotka tuovat lisätukea ja vakautta liikkeeseen. Muista kuitenkin, että varusteet eivät korvaa oikeaa tekniikkaa ja lihasvoiman kehittämistä.

Toivomme, että tämä artikkeli on tarjonnut sinulle hyödyllistä tietoa penkkipunnerruksesta, sen tekniikasta ja lihaksista. 

Tartu haasteeseen ja aloita harjoittelu hyvällä tekniikalla, niin voit nauttia penkkipunnerruksen tarjoamista hyödyistä ja näet nopeasti hyviä tuloksia voimatasosi ja lihaskuntosi nousemisessa.

Kirjoittaja

Olen motivoitunut treenaaja ja intohimoisesti kiinnostunut treenaamisesta sekä terveydestä. Kirjoitan tätä blogia, jossa jaan treenivinkkejä ja kokemuksiani muille samanhenkisille ihmisille. Uskon, että liikunta on avain hyvään elämäntapaan.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top