Puhti-terveystarkastus Puhti Labilta – Puhti.fi Kokemuksia

puhti-kokemuksia

Tiedätkö miten elimistösi oikeasti voi? Sen huomaaminen voi monesti olla vaikeaa, ja tiedon voi saada vasta silloin kun on liian myöhäistä.

Treenajien ja miksei muidenkin, jotka ovat kiinnostuneita kehostaan sekä hyvinvoinnistaan, olisi hyvä mittauttaa omat arvonsa, kuten veri- ja rauta-arvot. Esimerkiksi näiden arvojen huonominen huomaaminen voi monesti olla haastavaa.

Tässä apuun astuu Puhti.fi -palvelu, jossa voit vaivattomasti mittauttaa oman kehosi arvot. He tarjoavat monenlaisia testipakettaja, joten kaikille löytyy sopiva. Lisäksi heidän avulla arvojen mittaaminen on huomattavasti halvempaa, kuin esimerkiksi yksityisellä lääkärillä.

Miksi käydä Puhdin terveystarkastuksessa?

Puhti-terveystarkastus on puhdin suosituin testipaketti, joka sisältää 30 eri mittaria. Kaikki mittarit antavat luotettavaa tietoa siitä, miten elimistösi voi, vaikka et sitä itse välttämättä huomaisikaan.

Terveystarkastuksessa on mukana muun muassa täydellinen verenkuva, kolesteroli, verensokeri, D-vitamiini, ferritiini, tulehdustila sekä kilpirauhasen, maksan ja munuaisten toiminta. Itselleni tärkeintä oli kolesterolin ja ferritiinin mittaus, koska kolesteroli arvoni ovat joskus olleet koholla.

Terveystarkastus auttaa sinua tarkistamaan, miten elimistösi voi ja tekemään parempia valintoja terveytesi kannalta. Tarkastus auttaa sinua myös saamaan käsityksen omasta hyvinvoinnistasi ja vireystilaan vaikuttavista tekijöistä, kuten raudan määrästä. Testien jälkeen pystyt näkemään helposti, mitkä arvot, kuten kolesteroli on viitearvojen mukaisia ja mitä kukin arvo tarkoittaa. Lisäksi saat myös selkeät ja hyvät ohjeet Puhdilta tai lääkäriltäsi, mitä tekijöitä muuttamalla, ja miten, saat lisää energiaa ja jaksamista arkeesi.

Puhdin terveystarkastuksessa saat siis laajan kuvan omasta terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi. Etenkin elimistösi hyvinvoinnista, jota ei päältä päin voi nähdä. Kun elimistösi on tasapainossa ja elintapasi kunnossa, tulet jaksamaan arjessa vaikeimpinakin päivinä. Lisäksi saat lisää energiaa liikuntaan ja voit ennaltaehkäistä sairauksia!

Kenelle Puhti-terveystarkastus sitten sopii?

Puhdin tekemä terveystarkastus sopii kaikille. Säännöllistä terveystarkastusta suositellaan kaikille, koska elimistössä voi tapahtua suuriakin muutoksia lyhyessä ajassa.

Puhti-terveystarkastus sopii esimerkiksi sellaisille, jotka haluavat selvittää oman elimistönsä ja yleishyvinvointinsa tilan. Oma hyvin vointi on voinut kenties arveluttaa tai mennä esimerkiksi huonompaan suuntaan tietämättä syytä. 

Tarkastuksen avulla syy todennäköisesti löytyy helposti. Elämäntapamuutoksen aloittaville esimerkiksi suuren ylimääräisen rasvan tai painon pudottajille tarkastus sopii täydellisesti. Tarkastus kannattaa siis tehdä ennen elämäntapamuutosta ja sen jälkeen, jolloin saat luotettavaa tietoa edistymisestä ja näet sen konkreettisesti arvoissasi.

Terveystarkastus sisältää seuraavat testit:

– Täydellinen verenkuva (koostuu 18 testistä)

– Kolesteroli (sis. kokonaiskolesteroli, triglyseridit, LDL- ja HDL-kolesterolit)

– Herkkä CRP (tulehdus)

– Glukoosi Gluk (verensokeri)

– kreatiniini ja Pt-GFRe (munuaiset)

– ALAT (kertoo maksan terveydestä)

– D-vitamiini (S -D-25)

– Ferritiini (elimistön rautavarastot)

– Tyreotropiini TSH (kilpirauhasen toimintaa heijasteleva testi)

Testit voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin

Sydän ja verisuonet

Sydän vastaanottaa sekä kuljettaa verta ja happea kaikkiin kehon kudoksiin. Sydän on ehkä ihmiselle se tärkein elin, koska se pitää huolen aineiden ja ravinteiden siirtymisen solusta toiseen. 

Ilman sydämen pumppaamaa verta ravinnosta saatavat aineet, kuten proteiinit, hiilihydraatit tai rasvat eivät pääse soluihin, missä niitä tarvitaan.  Sydämen ja verisuonten terveyttä sekä verta analysoidaan seuraavilla laboratoriotesteillä: HDL-kolesteroli, Kokonaiskolesteroli, LDL-Kolesteroli, täydellinen verenkuva ja triglyseridit.

Kolesteroli on rasvan kaltainen aine, jota löytyy luonnostaan elimistön jokaisesta solusta. Ihmiskeho tuottaa kolesterolia itsestään, mutta sitä saadaan myös ravinnon kautta. Koska sitä voi saada ravinnon kautta sen saantia pystytään myös säätelemään omilla elämäntavoilla. Elimistö ei pysty hajottamaan kolesterolia. Se poistuu elimistöstä siten, että maksa erittää kolesterolia sappeen joko sellaisenaan tai sappihapoiksi muutettuna. Osa kolesterolista poistuu elimistöstä ulosteen mukana ja osa imeytyy suolesta takaisin verenkiertoon.

On olemassa hyvän- ja pahanlaatuista kolesterolia, ja normaalitasolla pysyessään kolesteroli on olennainen aine elimistölle. Hyvälaatuinen kolesteroli HDL-kolesterolia, joka on vie huonolaatuista LDL-kolesterolia pois verisuonten seinämistä. Huonolaatuinen LDL-kolesteroli saattaakin olla kovettunut kiinni verisuonten seinämiin ja tukkia verisuonia.

Kohonnut kolesteroli lisää riskiä sairastua valtimotautiin sekä sydänkohtauksen vaaraa. Kokonaiskolesterolilla saadaan määritettyä vain kolesterolin määrä verestä. Tämä ei itsessään kerro juuri mitään, jonka takia HDL-kolesterolin, LDL-kolesterolin ja triglyseridien mittaaminen on myös tärkeää.

Rauta-arvot

Elimistön rauta-arvot vaikuttavat jaksamiseen sekä arjessa että urheillessa, sekä esimerkiksi mielialaan. Raudanpuutokseen voi liittyä myös monia muita oireita, kuten väsymys, sydämentykytys, huimaus, heikotus ja korvien soiminen. Rauta-arvoja kannattaisi ainakin kerran käydä mittaamassa, vaikka ei olisi juurikaan mitään oireita. Rauta-arvoja mitataan ja analysoidaan seuraavilla testeillä: ferritiini, hemoglobiini, punasolujen hemoglobiini määrä (MCH), punasolujen keskikoko (MCV) ja punasolujen kokojakauma (RDW).

Ferritiini on ensisijainen tutkimus, josta mahdollinen raudanpuute selviää. Lisäksi rautapitoisuutta ja anemiaa voidaan selvittää hemoglobiinin mittauksella; matala hemoglobiini viittaa anemiaan.

Rauta on elimistön parhaiten kierrätettyjä aineita. Raudan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu hapen kuljettaminen elimiin. Suurin osa raudasta kuluu punasolujen muodostamiseen ja hapen kuljettamiseen keuhkoista kudoksiin. Tämän takia, esimerkiksi kovalle urheilijalle rauta on tärkeää. Vähän rautaa saava siis hengästyy helpommin, koska hapen kuljetus elimistössä on haastavaa. Kovalla treenaajalle kovat urheilu suoritukset voivat olla vaarallisia hapen puutteen takia.

Elimistön raudasta 80 prosenttia on toiminnallista (hemoglobiinissa 70 prosenttia, myoglobiinissa 10 % ja entsyymeissä alle 1 prosentti). Varastoraudan osuus on 20 prosenttia (ferritiiniä ja hemosideriiniä).

Tulehdus

Tulehdus voi syntyä kehoon elintapojen seurauksena tai aiheutua esimerkiksi taudista tai vauriosta. Tulehdusta voi esiintyä monen sairauden taustalla, eikä se aina näy päällepäin, jonka takia testeissä olisi suositeltavaa käydä välillä. Herkkä CRP kertoo myös matala-asteisesta tulehduksesta. Elimistön tulehdustilaa tutkitaan tarkastuksessa Herkkä CRP ja leukosyytit testeillä.

Jos ihmisellä epäillään, jotain tulehdussairautta, tehdään yleensä herkkä CRP-tutkimus. Testiä voidaan käyttää sydän- ja verisuonitaudin riskin arvioinnissa. Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisiä suomalaisilla, joten testissä kannattaa käydä ainakin kerran.

Lievästikin koholla olevan CRP-pitoisuuden on osoitettu liittyvän lisääntyneeseen valtimotaudin ja sepelvaltimotaudin riskiin. Sepelvaltimot ovat sydämen päällä olevia hiussuonia, jotka huolehtivat sydämen ravinnon ja energian saannista. Kun kehossa ei ole akuuttia bakteeri- tai virusinfektiota tai muuta tulehdusta, testin tulosta voi käyttää elimistön hiljaisen tulehduksen arviointiin.

Maksa ja munuaiset

Maksa osallistuu moneen kehon toimintaan; se esimerkiksi poistaa myrkkyjä ja varastoi ravinteita. Maksa myös muokkaa aineita vaarattomampaan muotoon, esimerkiksi alkoholia. Maksa on siis elintärkeä ihmiselle.

 Munuaiset säätelevät monia elintoimintoja ja poistavat elimistöstä ylimääräisen nesteen. Munuaiset huolehtivat siis ihmisen elimistön nestetasapainosta. Lisäksi ne huolehtivat ionitasapainosta. Maksan ja munuaisten toimintaan voidaan vaikuttaa omilla elintavoilla. Maksaa ja munuaisia tutkitaan ALAT ja kreatiniini ja GFRe testeillä.

Vitamiinit

Monet vitamiinit ovat tärkeitä jaksamiselle ja monille elimistön toiminnoille. Vitamiinit ovat todella tärkeitä ihmisille. Ne jaetaan rasvaliukoisiin ja vesiliukoisiin vitamiineihin.

Rasvaliukoiset vitamiinit yleensä varastoituvat elimistöön, minkä takia niitä saadaan usein tarpeeksi ravinnosta.

Vesiliukoiset vitamiinit eivät taas varastoidu elimistöön, minkä takia niitä pitää saada päivittäin tietty määrä. 

Vitamiinien vähäinen saaminen voi aiheuttaa puutostiloja, joista voi seurata erilaisia oireita, kuten väsymystä. Katso parhaimmat vitamiinilisät tästä! Vitamiinien pitoisuutta arvioidaan seuraavilla laboratoriotesteillä: D-vitamiini testi.

Verensokeri

Verensokerin mittaukset kertovat muun muassa riskistä sairastua diabetekseen. 2 tyypin diabetes (“sokeritauti”) on yksi merkittävimmistä elintapasairauksista Suomessa, ja siksi oman verensokerin säännöllinen seuranta on tärkeää. 

Yleisimpiä syitä 2 tyypin diabeteksen sairastumiseen on lihavuus. Riskiä voi pienentää merkittävästi laittamalla omat elämän tapansa kuntoon ja pudottamalla rasvamassaa eli laihduttamalla. Katso parhaimmat vinkit laihduttamiseen tästä! Riskiä sairastua 2 tyypin diabetekseen arvioidaan tarkastuksessa glukoositestillä.

Kilpirauhanen

Kilpirauhanen vaikuttaa koko kehon toimintaan, sillä se säätelee muun muassa aineenvaihduntaa ja vaikuttaa jaksamiseen ja mielialaan. 

Kilpirauhasen toimintaa voidaan TSH-testillä. TSH, eli Tyreotropiini on aivolisäkkeen erittämä kilpirauhasen toimintaa ohjaava hormoni. Tyreotropiini tutkitaan, kun selvitetään kilpirauhasen toimintaa.

Puhti kokemuksia

Kokemuksemme Puhdista ja testistä oli hyvä. Ajanvarauksen ja maksamisen sai tehtyä helposti ja vaivattomasti netistä. Testivalikoima on laaja monipuolinen. 

Päädyimme ottamaan Puhdin suosituimman testipaketin eli Puhti-terveystarkastus paketin. Huomasin myös urheilijalla tarkoitetun testipaketin, jonka otan todennäköisesti myöhemmin. 

Käytämme paljon vapaa-aikaamme kuntosalilla käymiseen. Testien tulokset tulivat nopeasti seuraavana päivänä helppo lukuisena. 

Tulokset löytyvät helposti netistä ja sieltä näkyy myös, jos omat arvot ovat viitearvojen alapuolella. Lisäksi Puhti kertoo, kuinka vaikuttaa omiin arvoihini ja parantaa niitä.

Muita luotettavia kokemuksia Puhdilta

Kirjoittaja

Olen motivoitunut treenaaja ja intohimoisesti kiinnostunut treenaamisesta sekä terveydestä. Kirjoitan tätä blogia, jossa jaan treenivinkkejä ja kokemuksiani muille samanhenkisille ihmisille. Uskon, että liikunta on avain hyvään elämäntapaan.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top